Bøn

Hvordan komme ind i stilheden?

(Sal 37.4)
Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.

Hvordan kommer man ind i stilheden med Jesus, og som Maria, sidder ved Jesu fødder, og lytter til hvad han har at sige?

Er det noget der sker fra et ene øjeblik til det andet, eller er det en process?

Jeg er ikke ekspert, og Gud kan gøre som han vil.

I den gamle oversættelse står der, "da skal du have din fryd i Herren, og han skal give dig efter dit hjertes attrå", hvilket efter min smag er bedre oversat

Ordet fryd, eller glæde har med at være blød og føjelig at gøre, i følge grundteksten, og er et resultat af Guds nådes virkning på ens hjerte.

Man kan selvfølgelig bede om det, men som jeg ser det, er det en process, en vandring hvor det sker gradvist.

Man kunne tolke det således: Gud vil lægge en attrå i dit hjerte, for at give det du attrår.

Dette er for mig en helt bibelsk tolkning, da Gud ønsker vi skal være føjelige, og brugbare til i bønslivet at modtage bønner efter hans vilje, at vi skal bede efter disse, for at få hvad Gud ønsker vi skal have.

Så stilhed for Guds åsyn kan komme som et svar på den attrå Gud lægger i vort hjerte.

(Sal 143.6)
Jeg rækker hænderne frem imod dig, min sjæl tørster som den udpinte jord efter dig.

Her kommer salmisten også ind på dette med attrå, eller tørste, men for mig at se betyder det det samme, man længes efter noget.

Til sidst vil jeg komme ind på, at det også kan komme fra en anden vinkel. "det skal ske dig, som du vil".

(Matt 15.28)
Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

Noget så enkelt som en bøn, hvis årsag er en erkendelse af, at der er noget man ikke har, det behøver ikke nødvendigt at være noget dybere, hvad det jo let kan udvikle sig til.

Gud foragter ikke vore bønner, og det er en bøn efter hans hjerte, så svaret er lige så sikkert som det andet, omend man måske FØLER, at det ikke er så sikkert i starten, man kan føle at man er langt borte fra Gud, hvor den dybere længsel kan fornemme Guds dragen på ens hjerte, og derved have en mere sikker følelse og tro på at Gud vil det her, men hvordan man end kommer ind på dette emne, så vil Gud svare i hans tid og måde.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media