Bøn

Læg min tunge

Ordsp 18.21
Liv og død er i tungens vold de der er venner med den nyder dens frugt.

Jeg er bange for at dette er manges problem, de høster hvad de sår, fordi deres tunge er som et ror på et skib, de styrer direkte mod land og kæntre.

Vi skal passe på hvad vort hjerte er fuld af, for derudaf flyder ordene af vor mund.

Det er ikke nok at sige: "læg min tunge", vi må også bede: "læg mit hjerte", thi derud af springer livet som en kilde.

Vi må vogte vort hjerte frem for alt, for ellers føder det død, hvor det ellers var meningen at det skulle føde liv.

Jak 1.15
når så begæret har undfanget sætter det synd i verden og når synden er vokset op føder den død

"Gud læg vort hjerte, læg vor tunge, at vort hjerte og mund må prise dig". Hvis dette ikke er målet med vore ord, og hjerte, så tror jeg vi fejler og opnår ikke den grad af liv i overflod som Gud ønsker.

Så tal ord der priser Jesus, tal ord om dig selv, hvad Guds Ord siger, tal ord om Gud, hvad Guds Ord siger, tal i det hele taget ord for de mennesker du beder for, hvad Guds Ord siger.

Dette er at bede til Gud, når vi tager Guds Ord og lader vore bønner forme af dette.

Så lad os tale ord der priser Jesus, for deri er liv og overflod.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media