Bøn

Troens fulde forvisning

1 Joh 5.14-15
Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om.

At kende Guds vilje er et resultat af at kende Ordet, og være sammen med Ham der opfylder det.

Kender vi ham, lærer vi ham at kende, får vi vort sind forvandlede, og derved kan vi også kende hvad der er Guds vilje.

Rom 12.2
Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.

Vi kender altså Guds vilje ved at være sammen med Jesus, og derved får vi også troens forvisning, som skal bære os frem til at bede om dens opfyldelse.

Daniel fik en profeti, og han gav sig til at bede om dens opfyldelse.

Troens vished må altid drive os til at bede det mere, indtil svaret kommer.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media