Bøn

Opmuntring til bøn

Vi opmuntres til at kalde på Gud, i gode tider, i tider med store prøvelser og vanskeligheder. Vi opmuntres til at bede for at vor glæde må blive fuldkommmen, altså bønhørelse, dvs der er nok at bede om for os, den der ikke beder, går glip af en masse som Gud vil give eller vise.

Jer 33.3
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender.

Bønnen er døren vi går ind af til forståelse af Guds Ord, som åbner op for forvandling efter Ordet for Guds åsyn.

Det servere løfterne fra Gud, vejledning, og glæde for hans åsyn.

Matt 7.7-9
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød

Søg, finde, bank på, åbnes for, bed, få. Altsammen med bøn, og påtrængende endda.

Vi må aldrig trættes i bøn, eller opgive at tro at Gud ikke har nyt til os at formes efter, vi er kun på vej, ja fuldkomne bliver vi aldrig på denne jord, færdig uddannede, men ved Ordets lys, Guds åsyn og nærvær, vil vi blive oplyst om Gud og hans veje.

Men dette liv har også en speciel indgang på nødens dag.

Psalme 50.15
Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig.

Jeg siger ikke at hvis man ikke lever dette liv, at Gud så ikke vil svare, og dog, der er vers der siger at der er omstændigheder hvor Gud ikke vil svare, men er ikke sikker.

Men hvem vil ikke have del i Guds rigdomme, som han har at give? Hvorfor ikke bruge tid ved Jesu fødder og glædes for hans åsyn?

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media