Bøn

Det altafgørenede og bærende for al bøn

Matt 11.27
Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.

Hvad er bøn? og hvad bærer al bøn? Jo, det gør en åbenbarelse af hvem Faderen er, for den der har set Faderen, er selv blevet forvandlet og gjort lige det der er åbenbaret.

Når Faderen er åbenbaret, bliver dette det bærende i bønnen, og man kan pludselig bede de bønner der bliver hørt og svaret af Gud.

Det er som om man får et pant på bønhørelse når man har fået det syn af Faderen, for hans sag bliver pludselig vores, hans bønner bliver vores.

Joh 4.23
Men der kommer en time ja den er nu da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere Faderen vil have.

Dette er at tilbede Faderen i ånd og sandhed.

Luk 11.2
....»Når I beder skal I sige: Fader! Helliget blive dit navn komme dit rige;

Det første Fadervor starter med er "Fader", og hvor let er det ikke bare at smutte videre, men Jesus vil gerne at vi holder pause her, tager ud på de dybe favne, og beder om åbenbarelse af hvem Faderen er, for ser vi på resten af bønnen, så kommer man ind på hvem Faderen er, hele Fadervor er sådan skrevet, at det kræver at vi har set Faderen.

Men dette er blot begyndelsen til Fadervor, men også det allervigtigste og bærende for al bøn og tilbedelse.

Har du set Faderen, har du alt, har du ikke set Faderen, kan du ikke bede som han ønsker du skal bede, men må søge Jesus alt det du kan, indtil du får denne åbenbarelse af ham.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media