Bøn

Kaldet til en højere vej

Det meste af kirken har travlt med at bede om ting Gud allerede har lovet dem i bibelen, men Jesus siger søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Matt 6.32
Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.

Jesus siger at vi ikke er af denne verden, dvs vi skal ikke gøre som den lærer at gøre, men vende os til Jesus, gøre som han siger, og følge ham.

Vi er altså kaldede til noget andet end det at søge det vi har brug for, Jesus ved det allerede, så hvorfor bekymre sig over det siger han.

Nej, vi skal søge Guds rige og hans retfærdighed først.

Jesus siger: mit hus er ikke fuldt endnu. Han siger: tag jer af jeres næste som jer selv.

På dette kan folk kende at vi er hans disciple, at vi har kærlighed til hinanden, ja søg alle disse ting.

Men der er en anden ting, nemlig den at søge Gud, for Guds skyld, og ikke for vor egen. Ikke for vor lægedom, ikke for vor hjælp, for alle disse ting lover Ordet.

Der er lægedom i Ordet, det er medicin for legemet, Jesus hjælper dagligt med alt hvad vi kommer ud for, han er vor frelser.

Men kan vi blive optaget af dette ene, at gøre hvad Jesus lægger på vor vej og hjerte, og bare gøre det til vor lov, vor vilje og gøren, at hans rige bliver vort, og hans mål med mennesker må være vort mål, så skal alt det andet gives os i tilgift.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media