Bøn

Udholdenhed i bøn

Efes 6.18
Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige

Når man tænker på Jesus, hans forhold til bøn, så vidste han altid, at Faderne hørte ham, så nært bønnesamfund havde han med Faderen. (læs beretningen om Lazerus; "Jeg ved at du altid hører mig....")

Vi oplever ikke Jesus få et nej af Faderen til nogen bøn han bad, men spørgsmålet er så, har vi eksempler på hellige der havde lignende samfund? Og svaret er ja, Charles Haddon Spurgeon.

Når nogen var syge i menigheden, flyttede han hjem til dem og boede, indtil bønnesvaret var kommet. Han underviste, samtalede med den syge, bad, indtil svaret kom. Dvs, han tog ikke nej for et svar, eller, han vidste at Jesus altid hørte ham, og stolede på hans villighed til at svare på en bøn efter Guds vilje.

Vi har altså brug for udholdenhed, for ikke altid kommer svaret lige med det samme, vi må altså have et større syn for Guds vilje, og hans villighed til at svare for at holde ud.

Rom 15.30
Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud,

Men især når vi har med mennesker at gøre, har vi brug for udholdenhed, og ikke give op, uanset hvor mørkt det ser ud.

Giver vi op, siger det noget om os, bliver vi ved, siger det noget om vort forhold og tro på Gud.

Gud er større end folks problemer, om de så stritter imod, fordi der er kamp, om de så er nok så rebelske, Gud har veje vi ikke kender, midler fattes ej.

Kender vi Guds karakter, så må vi også holde fast i, at Gud mener hvad han siger, lover han noget, kan vi stå fast på det, fx. "den gode gerning han har startet, vil han selv fuldføre...."

Vor bønner skal være "ved Kristus", og "Åndens kærlighed", altså Guds kraft og virke bag vor beden.

Altså hvis Gud er sådan, må heller ikke vi give op.

Bliv ved med at bede, for Gud er større, for der er løn for jeres arbejde, for end skal i takke Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media