Bøn

Indsigt i Guds vilje i dit liv

Matt 7.21
Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Et af formålene med det kristne liv er, at lære Gud at kende, hans vilje, og leve den ud hver dag, ja, at gøre ham kendt for andre.

Guds vilje er mangenfold, og har mange forjættelser knyttet til det, men spørgsmålet er, sker det automatisk, eller ønsker Gud at vi arbejder med ham i den sag?

Det er klart at vi må bede for at få, men hvor mange bønner i løbet af livet er ikke gået ubesvaret hen? Nogle gange har vi ikke haft nogen anelse, men svaret er nok nærliggende.

Jak 4.3
eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.

Gud ønsker at vi skal bede om alt, hvad der er lovet i bibelen og hvad vi har brug for, og siger Guds Ord ja, kan vi gå til Gud med det, Gud modsiger aldrig hans eget Ord.

Men uden bøn, sker det ikke. Vi må ved bøn lære og søge efter Guds vilje, at det må blive åbenbaret for os, men også at vi må bede om det, følge det til døren, indtil det bliver virkelighed for os i vort liv, så vi lever efter det og adlyder.

Bibelen, som jeg før har sagt, er en bønnebog, altså ser vi noget i bibelen, som taler til os, så bed om at det må blive dit. Gud er en glad giver, og han elsker at besvare hans børns bønner, så lang tid de er i overensstemmelse med hans vilje.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media