Bøn

At bede med rette motiver

1 Joh 5.14-15
Og dette er den Fortrøstning, som vi have til ham, at dersom vi bede om Noget efter hans villie, hører han os. v. 15. Og dersom vi vide, at han hører os, i hvad vi bede, da vide vi, at vi erholde de Ting, om hvilke vi have bedet ham.

Hvis vi beder efter Guds vilje, hører han os, men beder vi for at berige os selv, hvorfor skulle han så svare? Så er vi jo bare nydessyge og farer hen nytteløse uden at have hans sag på hjertet.

Nej, lær af skrifterne hvad der er Guds vilje, og ret ind og bed efter dem.

Når der står at det er Guds vilje at vi bærer frugt i al god gerning, må dette altså være et af motiverne når vi beder om det vi beder om.

Altså, beder vi om noget, må det være for bedre at gøre hans gerninger som bor i os, at være nyttige til al god gerning. Om det er noget vi gerne vil lære, så skal det være for at gøre os duelige for Guds rige.

Gud vil gerne velsigne, men han tænker altså kun på hans egen vilje først og fremmest, dernæst lader han os tilflyde alt hvad vi behøver for at leve. Søg først Guds rige står der, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media