Bøn

Bekend dine behov, og søg så Guds rige

Matt 18.3
"Sandelig, siger jeg eder, uden I omvende eder og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige.

Det kan være at du kender Guds vilje, og du ved, at dette her kommer altså til at koste nogle penge som du ikke har, og du tænker, "hvordan kan det dog lade sig gøre?"

Men sagen er, Gud har ingen voksne der kan finde ud af det hele, Han har kun børn der er afhængige af Ham.

Faktisk, hvis du siger du kan regne det hele ud, er du måske diskvalificeret i Guds øjne, for så kan Han ikke komme til, så stjæler du den ære der kun tilkommer Gud.

Jo mere afklædte vi er rent menneskeligt, at vi blot er børn der har brug for Gud, gør det hele måske meget lettere, for Gud kan komme til.

Sal 37.5
Vælt din Vej på Herren, stol på ham, så griber han ind

Bibelen siger at vi skal bringe alle ting frem for Gud i bøn og taksigelse, og overlade det hele til Ham, som råder.

Vi skal ikke være verdens kloge og råbe og skrige efter det samme dag ind og dag ud, og derved regne med at vi får det vi beder om.

Der står i Matthæus at vi skal søge Guds rige først, og så skal alt andet gives jer i tilgift, for mig at læse, så fylder Guds rige mest og det andet er en bagatel.

Det er som om at det kun er børn Gud velsigner med det de har brug for, der står ikke at Gud giver voksne gode gaver.

Matt 7.1
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!

Om man er voksen eller et barn i Guds øjne, er vel et spørgsmål om man har ydmyget sig selv og blevet klædt af.

Lad os alle ydmyge os, lade Gud døde vores kærlighed til verden, og elske Gud og Hans folk, først da kan GUd give os det vi har brug for, for da er det ikke velsignelsen vi søger, men det at tjene Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media