Bøn

Send Juda først

Dom 1.1-2
Da Josva var død, spurgte israelitterne Herren: »Hvem af os skal først drage op og angribe kana'anæerne?« Herren svarede: »Det skal Juda. Jeg giver landet i hans hånd.«
Dom 20.18
Israelitterne drog nu op til Betel og spurgte Gud: »Hvem af os skal først drage op og angribe benjaminitterne?« Herren svarede: »Det skal Juda.«

Dette er krig, lovsang, og det bereder hjertet til at modtage og virke for Herren.

Dette er krig, for det afvæbner magter og myndigheder i himmelrummet, det gør en banet vej fra os til Gud, og bekræfter, at Gud er på tronen.

Sal 22.4
Du troner som den hellige, du, som Israel lovsynger.

Den gamle oversættelse siger, "som troner på Israels lovsange", ja, det er på en måde også rigtigt, men det bekræfter bare den sandhed, at Gud allerede er der, på tronen, måske en denne kommentar kunne foreslåes, "han som udøver sin magt ved vor lovsange", hvis man skulle tolke på teksten.

Når vi lovsynger Gud, bliver vi kanaler for hans magt og myndighed, ja, jeg har selv oplevet det, hvor jeg stod i en svær situation, og blev iklædt tro fra det høje, og lovsang, og kunne klare hvad der rent menneskeligt set så umuligt ud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media