Bøn

En verden der vånder

Kan du ikke mærke at verden vånder? At den er i smerte? Og vi er de eneste der har et svar på denne smerte: Giv dem Jesus.

Det kan være svært nok at give videre når man selv er fuld af problemer, fuld af spørgsmål, som man bare ikke synes at kunne finde svar på, men det er ikke desto mindre det Jesus beder os om.

Jesus fandt disciplene igang med at bøde garn, han ventede ikke på at nettene blev færdige, men lod dem bruge dem som de var til at fange de fisk der var i vente ved det mirakel som han gjorde.

Jesus bruger menneskelig uperfekthed, ufuldkommenhed, til at nå andre ufuldkomne mennesker, folk der er i samme båd som os.

Jesus sender mennesker, til mennesker, med et budskab om frelse, lægedom, forligelse og fred.

Så man kan sige, hvis vi ikke selv kendte til smerte, problemer, så kunne vi nok ikke nå dem i verden, så kunne vi nok ikke forstå dem og tale ind i deres liv.

Jeg tror at når folk kender at vi er lige som dem, at de sænker paraderne, at også vi har brug for Jesus.

Den der vander andre, bliver selv vandet lærer ordsprogene. Når vi tager os af andre, bliver vi selv mødt af Jesus.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media