Gamle tekster

Åndelig fornyelse af Michael Harry

Bragt med tilladelse af enken

Indhold

Forord: Skriv eller dø!
- Hvorfor denne bog?

1. Har ikke alle kristne Helligånden?
- Noget om åndelig genfødsel

2. Men hvordan kan jeg vide, at jeg er en kristen?
- Nogle afgørende prøver angående visheden udfra 1 joh brev

3. Peters positive omvendelse
- Guds vej til virkelig glæde, også for karismatikere

4. Forkynd ordet - ikke Ånden
- Er det ikke farligt at tale om Helligånden?

5. Men hvorfor bede om Ånden, hvis vi allerede har den?
- Besegling ved Helligånden

6. Døbt eller fyldt med Helligånden?
- Et hurtigt blik på et omstridt emne

7. Men jeg er ikke god nok!
- Lovtrældom er nedbrydende

8. Min tro må være for lille!
- Det er Gud, der giver tro

9. Men det er ikke alltid nemt!
- Helligåndens kraft er nært forbundet med korsets smerte

10. Vokseværk
- Åndelig vækst gennem lydighed og lidelse

11. Ny vin på fornyede flasker
- Ånden giver fornyelse uden nødvendigvis at starte en ny bevægelse

12. Hvor går Vi egentlig hen?
- Fonyelse og vækkelse

13. Frugt kontra Helligåndens gaver?
- Nej, de behøver hinanden!

14. Enhed, men ikke ensrettethed
- Ånden skaber enhed

15. Helligånden rører også ved pengepungen!
- Velsignelsen ved at give

16. Hvorfor bede højt - og sammen med andre?
- Bedegruppen

17. Hvorfor tage familieforhold så alvorligt?
- Kirkens kraft har med familielivet at gøre

18. Vil du ikke nok uddrive min onde ånd?
- Vi trænger til at skelne mellen djævelen og onde ånder.
- Et personligt vidnesbyrd

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media