Gamle tekster

Altid voksende tro, Smith Wigglesworth

Forord.

Denne gode Bog kom mig i Hænde under en større Trosprøve i mit Liv, og jeg kan ikke takke Gud nok for den dyrebare Hjælp, jeg fik derigennem.

Det er mit inderlige Ønske og min Bøn, at denne trosstyrkende Bog maa naa frem til mange længselsfulde søgende og lidende Sjæle, hvor jeg er vis paa, at den vil blive til stor Velsignelse.

Det skal derfor være mig.en stor Glæde at give Bogen min hjerteligste Anbefaling.

Niels Løstegaard.

INDHOLD

Hav Tro til Gud
Frihed for de bundne
Kraften i Jesu Navn
Vil du være rask?
Jeg er Herren, din Læge
Han tog vore Skrøbeligheder paa sig
Vor opstandne Kristus
Retfærdighed
Dette Livets Ord
Livet i Aanden
Hvad menes der med at blive fyldt af den Helligaand?
Bibelens Tegn paa den Helligaands Daab
Betydningen af de aandelige Gaver
Kundskabstale og Tro
Gaven til at helbrede - og gøre Underværker
Den profetiske Gave
Evnen til at prøve Aanden
Tungemaalsgaven

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media