Gamle tekster

John Calvin

Synge sammen

David og hele Israel legede af alle Kræfter for Herrens Åsyn til Sang og til Citre, Harper, Pauker, Bjælder og Cymbler. 2 Sam 6.5
Foreslået videre læsning: Salme 87

David og Israeliterne sang en salme til Gud med instrumenter og musik. David samlede en mængde folk, så alle måtte tilbede Gud som med én stemme. Han vidste, at Gud ikke kun havde gjort sig kendt til David, men til den hele Abrahams familie. På den måde tilvejebragte David vejen for fælles enhed, så at alle, små og store, kunne demonstrere sammen deres længsel efter at tjene Gud.

Her ser vi den sande brug af salmer. Vi skal opmuntre hinanden til at fejre og ophøje Guds navn i vore salmer (Ef 5.19-20). Det ville være nok for hver person at bede til Gud i deres hjerte og give Ham taksigelse. Dette er sand tilbedelse af Gud, for Han siger, som det er: ”Og kald på mig på Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,” (Sal 50.15).

Men selv om folk kan påkalde Gud privat, så har vi også det privilegie at samle os offentlig for at vidne om vores tro og for at opmuntre andre ved vores eksempel. Når vi beder til Gud i kirken, og synger salmer, så gør vi det ikke for at vise os selv, men for at tilkendegive at vi søger intet andet end det der må herliggøre Gud iblandt os.

At samle sig i Hans navn skulle også tjene som et horn til at stikke os, på grund af vores tovenskab. Vi skal opmuntre hinanden vedvarende (Heb 3.13): folk skal ikke synge salmer som lovprisning af Gud kun for kortvarig periode, men indtil verdens ende. Vi er omgivet af kød og blod; vi behøver midler så som disse til at løfte vor ånd op til Gud. På den måde er forpligtelsen til at synge lovprisnings salmer givet til os, så vel som til folk på Davids tid.

Til eftertanke: Det er Gud som kalder os til fælles tilbedelse. Dette kald må ikke tages for let eller behandlet som et valg; ekstra andagt gør det ikke for mangel på samlet tilbedelse. Vi skulle kultivere kærlighed for denne tilbedelse og den ære som Gud modtager fra det.

Calvin, J., & Beeke, J. R. (2008). 365 Days with Calvin (p. 21). Leominster; Grand Rapids, MI: Day One Publications; Reformation Heritage Books.
365 days with calvin - køb bogen her

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media