Gamle tekster

John Calvin

Irettesat ved Ordet

Hvert Skrift er indåndet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed, 2 Tim 3:16
Anden læsning: Ezekiel 18:19–32

Lad os forstå hvad Paulus mener ved at sige, at Skriften er givet til os som irettesættelse. Hvis vi ville være vel instrueret i Guds skole, så må vi bekende vor skyld, lade os rame i hjertet, og være irettesat for vore fejl.

Når Guds Ord er ret udlagt, er de trofaste opbygget, men hvis en ikke troende kommer ind i kirken og hører Guds doktrin, så er han irettesat. Selv om den ikke troende er omtåget i mørke og er tilfreds med hans egen uvidenhed, så oplyser Gud ham ved Skriften, at den ikke troende ser elendigheden og ondskaben i hvilken han har levet. Han ser hans afskyelige situation ved at høre Guds Ord. Han ser himlen åben og erkender, at han ikke kun er skabt for dette liv, men for at blive ophøjet til et højere stade. På den måde er den ikke troende overbevist ved Guds Ord.

For at gøre dette mere klart, siger Paulus at hjertets hemmeligheder er åbenbaret ved Skriften. Vi ved at når Guds Ord er begravet, så giver ingen agt på det eller lader det gælde for sig selv; vore hjerter forbliver i mørke. Hvad, da, må vi gøre? Vi må lade Guds Ord gælde for os selv og blive vækket af vores søvn. Vi må ikke længere glemme Gud eller den frelse for vor sjæl. Men i stedet, må vi søge dybden af vore hjerter og undersøge vore hele liv, så at vi må skamme os over vores urenhed, og blive vores egen dommer, og på den måde undgå fordømmelsen som Gud har beredt ved Hans egen hånd for os.

Det er hvad Paulus mener med ordet, irettesættelse.

Til eftertanke: Selv om en ikke troende kan erkende at han er langt fra fuldkommen, så har han ikke nogen ide om omfanget af hans oprør imod Skaberen. Kun når Guds Ord er blevet virksomt i en persons liv, erkender han hvor dyb og omfangsrigt hans korruption har været. Vi må ikke afvige fra denne irettesættelse, om end hvor smertelig den kan være. Lad Ordet irettesætte dig og drive dig til Kristus for frelse.

Calvin, J., & Beeke, J. R. (2008). 365 Days with Calvin (p. 21). Leominster; Grand Rapids, MI: Day One Publications; Reformation Heritage Books.
365 days with calvin - køb bogen her

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media