Gamle tekster

Kongesønnen Billy Bray
af F W Bourne

En skildring af hans omvendelse og senere liv

Kirkeklokken 1917

Forord

Denne Skildring af Billy Bray's Omvendelse og derpaa følgende Liv i Troen er maaske flere af vore Læsere bekendt. Naar vi dog atter fremdrager den, er det i den fulde Forvisning, at Gud vil bruge den til at føre mange Sjæle ud af Synd og Vantro og til at styrke og opmuntre mange Brødre og Søstre til at vandre paa Hellighedens Vej.

Ved sit barnlige, umiddelbare Forhold til Gud er Billy Bray jo en levende Illustration til Jesu Ord: "Dersom I ikke vender om og bliver som Børnene, kommer slet ikke ind i Himmeriget".

Denne Vej maa vi alle gaa: blive som Børn, som umyndige, ja, som Daarer i Verdens Øjne. Først da kan Guds Aand faa sin Vilje med os, og Guds Visdom og Guds Kraft fremstille os som Lys i Verden. Naar der er en Del Gentagelser i denne fortælling, da er det for desto mere at belyse og fastslaa de Sandheder, som den fremholder om Livet i Troen.


Indhold:
Kap I - En drankers omvendelse
Kap II - En stor høst
Kap III - En glad kristen
Kap IV - Billy bygger
Kap V - Billy bygger atter
Kap VI - Troens bøn
Kap VII - Dagligt liv
Kap VIII - Mere end sejr
Kap IX - Afholdende i alt
Kap X - Gammel, og dog ung

Anmeldelse

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media