Gamle tekster

Lov og nåde

Forord
Kort fremstilling af Forfatterens Liv og Personlighed
LOVEN
I er ikke under Lov, men under Naade
1. Hvad denne Gerningernes Pagt er, og naar den blev given
2. Hvad det er at være under Loven som en Gerningernes Pagt
3. Deres ulykkelige Tilstand, som er under Loven
4. Hvem er da de, som saaledes er under Loven?
5. Hvor langt kan de som er under Loven komme, og hvad kan de modtage, medens de er under Loven?
NAADEN
I er ikke under Lov, men under Naade. Rom. 6, 14
Naaden er fri og uforanderlig
Jesus som den nye Pagts Borgen
Jesus som den nye Pagts Sendebud
Jesus som der nye Pagts Offer
Jesus som den nye Pagts Ypperstepræst
Jesus som Forløber til Himlen
2. Hvem denne frie og uforanderlige Naade er beregnet paa, og hvorledes de kommer ind under den.
De Rettigheder og Fordele, som det Menneske har, der er under Naadens Pagt, fremfor hvad de har, som er under Lovens eller Gerningernes Pagt
BRUG OG ANVENDELSE.
1. I er ikke under Lov, men under Naade. Rom. 6, 14
2. Syndernes Forladelse
3. Tilegnelsen af Kristus
4. De helliges Bevarelse i Troen

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media