Gamle tekster

Pilgrimsvandrngen af John Bunyan
fra denne verden til den tilkommende
Fortalt under lignelsen af en drøm

Andet oplag. O Lohse København 1921.

Public domain

Første del

Kapitel 1 - Pilgrimmens syndenød, flugt og vejviser
Kapitel 2 - Pilgrimmens vildfarelse, anger og omvendelse
Kapitel 3 - Pilgrimmens ankomst til porten, og hans indgang gennem den
Kapitel 4 - Pilgrimmen i fortolkerens skole
Kapitel 5 - Pilgrimmens erfaring ved korsets fod

Kapitel 6 - Pilgrimmens oplevelser på besværligheds bjerg
Kapitel 7 - Pilgrimmens oplevelser i paladset skønhed
Kapitel 8 - Pilgrimmen i ydmygelsens dal
Kapitel 9 - Pilgrimmen i dødens skygges dal
Kapitel 10 - Pilgrimmens rejsefælle

Kapitel 11 - Endnu en rejsefælle
Kapitel 12 - Pilgrimmene møder igen en trofast ven
Kapitel 13 - Pilgrimmene i byen forfængelighed
Kapitel 14 - Uredelig og hans følgesvende
Kapitel 15 - Pilegrimmenes Vildfarelse, deres Indespærring og deres Befrielse fra Tvivlens Borg

Kapitel 16 - Pilgrimmene hos hyrderne paa de yndige bjerge
Kapitel 17 - Svag tro falder iblandt røvere
Kapitel 18 - Hvad skal jeg gøre, at jeg kan blive salig?
Kapitel 19 - Vandkundig og frafald
Kapitel 20 - Pilgrimmenes ankomst til det himmmelske Jerusalem

Slutning

Anden del

Kapitel 1 - Kristines rejsegrunde
Kapitel 2 - Pilgrimmenes oplevelser paa vejen til porten
Kapitel 3 - Pilgrimmenes anfægtelse og deres besøg i Fortolkerens hus
Kapitel 4 - Nye erfaringer under den tro førers ledsagelse
Kapitel 5 - Pilgrimmenes angst og opmuntring
Kapitel 6 - Pilgrimmene i ydmygelsens og i dødens skygges dal
Kapitel 7 - Pilgrimmenes fortsatte rejse under Frimodigs ledelse. En ny ledsager
Kapitel 8 - Pilgrimmene i herberget
Kapitel 9 - Kamp med kæmpen fortvivlelse. Han besejres. Tvivlens borg ødelægges. Ankomst til de yndige bjerge
Kapitel 10 - Ende paa vandringen og ankomst til den himmelske stad

John Bunyans liv

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media