Gamle tekster

Stille - for Herrens ansigt
Sakarias 2.17

C. Asschenfeldt-Hansen

Lidt hjælp ud fra "fredens evangelium" (Efes 6.15) til at vandre i hellig stilhed for Herren under livets kamp.

INDHOLD

I. "Stille, alt kød, for Herrens Ansigt!" (Sakarias 2, 17)
II. "En stille, sagte Lyd" (1. Kong. 19, 12)
III. "De stille i Landet" (Salme 35, 20)
IV. "Ti, vær stillel" (Markus 4, 39)
V. "Da blev vi stille og sagde: Herrens Villie ske!" (Apostl. Gem. 21, 14)
VI. "Gud, man lover dig i det stille i Zion" (Salme 65, 2)
VII. "Herren skal stride for eder, og I, I skal tie!" (2. Mosebog 14, 14)
VIII. "Taler i eders Hjerte paa eders Leje og værer stille!" (Salme 4, 5)
IX. "Kun for Gud er min Sjæl stille" (Salme 62, 2)
X. "Det er godt, at man haaber og er stille til Herrens Frelse" (Jeremias's Begrædelsers Bog 1, 26)
XI. "Stille for den Herre, Herre! Thi Herrens Dag er nær, thi Herren har beredt en Offerslagtning, han har helliget sine indbudne" (Zefanias 1, 7)
XII. "Men Herren er i sit hellige Tempel. Stille for hans Ansigt, al Jorden 1" (Habakuk 2, 20)

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media