Gamle tekster

Jeg fik det i tilgift

af Martinus Bjerre

Huset, der blev flyttet

Engang under en teltkampagne på Mors besøgte jeg sammen med en af vor kirkes ledere en troende mand, der havde et landbrug. Vi fulgtes med ham ud i marken, hvor han skulle flytte køerne, og mens vi står derude, siger jeg til manden: "Det er god jord, du har; du trænger blot til at få et nyt hus." "Ja,” svarede manden, "men jeg har ikke råd til at bygge mig et nyt hus." Efter en indre tilskyndelse pegede jeg nu i en helt anden retning end der, hvor huset lå, og siger: "Næste gang, jeg kommer her, så ligger dit hus deroppe på den mark." "Nej," udbryder manden, "det kan umuligt passe, for det er slet ikke min mark, du peger på."

Nogen tid efter, mens folkene en nat lå og sov, opstod der imidlertid ild i mandens hus, og alt nedbrændte til grunden med undtagelse af det værelse, hvor familien lå og sov. De måtte alle i det blotte linned reddes ud af en bagdør, og alt, hvad de ejede, indebrændte.

En dag kom ejeren af det jordstykke, som jeg havde peget på, og spurgte manden, om han ville bytte stedet, hvor huset med haven og den omtalte mark lå, da de begge derved kunne få deres jord mere samlet. Handelen blev afsluttet, og da manden skulle bygge sin ejendom op efter branden, lagde han den netop på den mark, som, jeg havde peget på under mit besøg. Da jeg nogle år senere gæstede den samme mand, var min forudsigelse en kendsgerning. Hans gård lå nøjagtig der, hvor jeg havde sagt, at den ville komme til at ligge.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media