Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Første bind:

1 Mosebog - Indledning

Om denne bog, der af Grækerne er bleven kaldt "Genesis", d.e. "tilblivelse", er det med sandhed bleven sagt, at vi barn kan lære mere i en time af dens første side, end alle verdens vismænd lære uden den i tusind aar. Vi staar her ved den højtidsfulde begyndelse, hvor Guds evige raad aabenbarede sig i tiden.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media