Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Første bind:

2 Mosebog Indledning

Anden Mosebog.

Anden Mosebog, der med et græsk Ord kaldes Exodus, det vil sige "Udgang", beretter efter sine Hovedtræk, hvorledes Israels Folk efter at have trællet haardt under Ægypterne omsider af Herren paa underfuld Maade førtes ud af Æsgypten til Sinai (Kap· 1-18). Derefter skildres Pagtens Indgaaelse (Kap. 19-24), fremdeles Herrens Anordning med Hensyn til Helligdommens Indretning og den daglige Tjeneste ved den (Kap. 25-31). Bogen slutter med fortællingen om Israels Forsyndelse med Guldkalven og om Tabernaklets Bygning og Rejsning (Kap. 32-40). Bogen er fyldt med forbilledlige Træk. Det gamle Gudsfolks Vandring ud af Ægypten til Kanaan tilligemed hele dets Rigsforfatning og hellige Gudstjeneste er altsammen dybe Forbilleder paa, hvad der siden efter skulde ske paa højere aandelig Vis med den nye Pasgts Folk.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media