Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Første bind:

4 Mosebog Indledning

Fjerde Mosebog.

Fjerde Mosebog kaldes med et latinsk Navn for "Numeri", hvilket betyder "Tallene", thi Bogen begynder med en Række Talangivelser, dels over det vaabenføre Mandskab i Folket, dels over Leviterne og de førstefødte. I denne Bog berettes ellers om Herrens Førelser med Israel paa Veien fra Sinai til Kanaans Grænser. Denne Bogs Indhold strækker sig over en Tid af henved 38 Aar. Historien behandler imidlertid langtfra alt, hvad der tildrog sig i nævnte Tidsrum, men nærmest kun det, der skete kort efter Opbruddet, hvilket voldte, at Herren lagde den Straf paa dem, at de skulde vandre 40 Aar om i Ørken. Grunden til, at dette lange Tidsrum ikke videre omtales, er sikkerlig den, at Pagtens Velsignelse i denne Tid ligesom ikke ret traadte i Kraft over Israel, saalænge Herrens Straffedom var over det ; derfor optages Historiens Traad først, da Pagtens Velsignelse atter skulde til at træde i Kraft. Blandt Tildragelserne der berettes i Bogens sidste Del, maa der især agtes paa Bileams Historie (Kap. 22-24); den var en Besegling for Israel paa, at om end Herrens Vrede havde hvilet over dem, havde, hans Naade allisgevel ikke sluppet dem.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media