Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Andet bind:

Ruth bogs Indledning

Ruths Bog.

Beretningen i Ruths Vog angaar noget, der maa være foregaaet midt i Dommertiden og har derfor med Rette faaet sin Plads imellem Dommernes Bog, og Samuelsbøgerne Jøderne har sat! Ruths Bog (ligesom ogsaa flere andre af det gamle Testamentes Bøger) paa en noget anden Plads i Rækken, end vi har det i vor Bibel; de har nemlig sat denne Bog efter Højsangen og foran Jeremiass Begrædselsesbog.

I Ruths Bog gaar Hovedindholdet ud paa at eftervise, hvorledes den moabitiske Kvinde Ruth blev Stammemoder til David og derved kom ind ivor Herres Jesu Kristi Slægtregister. I dette Slægtregister forefindes der altsaa tre hedenske Kvinder, nemlig Thamar (1. Moseb 38), Rahab (Josvas Bog 6) og, som her nu meddeles, Ruth. De to sidste i ethvert Tilfælde blev formedelst deres Troskab overfor Israels Folk optaget iblandt Herrens Folk, hvorved der gives os en skøn Antydning af, at Messias ogsaa skulde være Hedningers Frelser.

Sandsynligvis stammer Ruths Bog fra Davids Tid, men det kan iøvrigt ikke nærmere siges, naar og af hvem Bogen er affattet.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media