Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Andet bind:

2 Samuel bogs Indledning

Anden Samuels Bog.

De to Samuels Bøger har oprindeligt udgjort een Bog. Det var først i den græske Oversættelse, der efter Oversætternes Antal blev kaldt Septuaginta (70) og blev paabegyndt paa en ægyptisk Konges Befaling omtrent tre hundrede Aar før Kristus, denne Deling blev foretaget. Men fordi de oprindelig har hørt sammen, danner anden Samuels Bog en umiddelbar Fortsættelse af første.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media