Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Andet bind:

Esther bogs Indledning

Esthers Bog.

Esthers Bog giver os et Indblik i de adspredte Jøders Kaar og fortæller om, hvorledes Jøderne (udenfor Hjemlandet) frelstes fra en stor og truende Fare ved en underfuld Guds Styrelse. Dette foregik under Perserkongen Ahasvserus, der her sikkert skal betegne Kong Xerxes, der kom paa Tronen Aar 486 f. Kr. Den meddeler Oprindelsen til Purimsfesten, en jødisk Fest, der fejredes sidst i Februar. Bogen er formodentlig skreven i Persien, ikke længe efter den Begivenhed, den omtaler. Forfatteren kendes ikke.

Jøderne. der levede omkring i Perserriget ("i Adspredselsen"), fik, til Trods for at deres Trosliv var saare sløvet og fordunklet, hvad denne Bog ogsaa viser os, alligevel en forberedende Betydning for Guds Riges Komme ogsaa i hedningeland. Det viste sig, da Herrens Apostle drog ud med Evangeliet, at der mange Steder havde dannet sig Kredse af Hedninger, der havde stillet sig i et nærmere Forhold til Israels Gud ; det var de saakaldte "Proselyter".

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media