Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Første bind:

Indhold:

Forord
Den hellige skrifts oprindelse og indhold

De fem Mosebøger
Mosebøgerne

Første Mosebog
Indledning
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Anden Mosebog
Indledning

Tredje Mosebog
Indledning

Fjerde Mosebog
Indledning

Femte Mosebog
Indledning

Andet bind:

Indhold:

Josvas bog
Indledning

Dommer bog
Indledning

Ruths bog
Indledning

1 Samuels bog
Indledning

2 Samuels bog
Indledning

1 Konge bog
Indledning

2 Konge bog
Indledning

1 Krønike bog
Indledning

2 Krønike bog

Esra bog
Indledning

Nehemia bog
Indledning

Esthers bog
Indledning

Tredje bind:

Indhold:

De poetiske bøger
De poetiske bøger

Jobs bog
Indledning

Salmernes bog
Indledning

Fjerde bind:

Salomos Ordsprog
Indledning

Prædikenerens bog
Indledning

Højsangen
Indledning

Profeten Esajas
Indledning

Femte bind:

Indhold:

Profeten Jeremias
Indledning

Begrædelsers bog (klagesangene)
Indledning

Profeten Ezekiel
Indledning

Profeten Daniel
Indledning

Profeten Hoseas
Indledning

Profeten Joel
Indledning

Profeten Amos
Indledning

Profeten Obadias
Indledning

Profeten Jonas
Indledning

Profeten Mikas
Indledning

Profeten Nahum
Indledning

Profeten Habakuk
Indledning

Profeten Zefanias
Indledning

Profeten Haggai
Indledning

Profeten Sakarias
Indledning

Profeten Malakias
Indledning

Det Gammel Testamentlige Apokryfer
De Apokryfiske bøges indledning
Tobias’s Bog.
Judiths Bog.
Nogle Stykker, som er lagt til Esthers Bog.
Visdoms Bog.
Jesu Siraks Søns Visdom.
Varuks Bog.
Nogle Stykker, som er lagt til Daniel.
Makkabceernes første Bog.
Makkabæernes anden Bog.
Manasse, Judas Konges, Bøn.

Sjette bind:

Indhold:

DEN NYE PAGTS SKRIFTER
Indledning

DE FIRE EVANGELIER
De fire evangelier

Matthæus Evangeliet
Indledning, 1 2

Markus Evangeliet
Indledning,

Lukas Evangeliet
Indledning

Johannes Evangeliet
Indledning,

Syvende bind:

Indhold:

Apostlens gerninger
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Paulus' Brev til Romerne
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus' Første Brev til Korintherne
Indledning, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12 13 14

Paulus' Andet Brev til Korintherne
Indledning,

Brevet til Galaterne
Indledning, 1 2 3 4 5 6

Brevet til Efeserne
Indledning, 1 2 3 4 5 6

Brevet til Filippenserne
Indledning, 1 2 3 4

Ottende bind:

Indhold:

Brevet til Kolossæ
Indledning,

Brevet til 1 Thessalonikerne
Indledning 1

1 Peters brev
Indledning, 1 2

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media