Podcastindex

John Hyde, en bønnens apostel - Lydbog

E. G. Carre
Med fortale af Einar Prip
J Frimodts forlag
1925

FØRSTE DEL - ET KAR TIL ÆRE

00 Forord
00 Fortale

Kap01 Den levende Guds nærværelse
Kap02 Den inderste hemmelighed ved et liv i bøn
Kap03 I bønnens skole
Kap04 Mesteren set fra en ny side
Kap05 Bønnens byrde og dens visse resultat

Kap06 Forbønnen, en bestandig tjeneste
Kap07 Indenfor forhænget
Kap08 Et levende budskab
Kap09 Fredens vej
Kap10 En hviletid i Wales

Kap11 Sejr over mørkets magter
Kap12 Sagtmodigheds Aand - Sejr under prøvelser
Kap13 Tre af hans mest fremtrædende karaktertræk og deres umistelige betydning

ANDEN DEL - EN MESTERLIG MENNESKEFISKER

Kap01 Bønfaldende under taarer
Kap02 Overvættes naade
Kap03 Taksigelsesoffer
Kap04 Lovprisnings offer
Kap05 En af grundene til hans indflydelse: Glæden i Herren

Kap06 En anden af grundene til hans indflydelse: Hans kærlighed til sjæle
Kap07 Hans barnlige lydighed
Kap08 Under Helligåndens ledelse
Kap09 Erindringer

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media