Podcastindex

Michael Harry - Prædikener

1 Johannes 1
1984
Bekend dine synder
Vandre i lyset
Håndspålæggelse

At jeg må kende ham og kraften i hans opstandelse
Babylon og Jerusalem
Bedømmelse
Bedømmelsens nådegave
Bjergprædiken a

Bjergprædiken b
Bjergprædiken c
Blod og vand
Bøn efter Guds vilje
Bøn i Jesu navn

Bortrykkelsen
Bortrykkelsen b

De 10 brudejomfruer
Det jødiske folk
Det kristne fællesskab
Efeserne 5:18
Dom og omvendelse

Efesus
Elias, en udbrændt karismatiker
Engle
Fælles bøn
Guldtænder og profeten

Guds ild
Helligånden og korset
Helbredelse
Hvad gør Helligånden
Hvem er Helligånden?

Hvornår får jeg fællesskab med Helligånden?
I kan ikke tjene Gud og mammon
Islam i dag
Ismael
Israel, Isak

Israel aktuelt
Israel kræver kongen
Israel nu
Israel og de sidste tider
Jeg kommer snart

Jesu genkomst
Jesu genkomst 2
Jesu komme
Jesu komme 2
Jesu Kristi genkomst

Jesus og Helligånden
Jonas
Konge bogen, kong Asa
Korsets gåde og velsignelse
Korsets budskab

Laodikea
Kristi lidelser
Kreds og kredsledere
Kristen etik om abort
Livets vand

Lidelser
Loven og nåden
Lukas 3
Lydighed
Markus 16.15-20

Mit indtryk af toronto
Moses
Nådegaverne
Nådegave og kærlighed
Omvendelse

Paulus og Timotheus
Pergamon
Pest
Pinse og profeti
Profeti

Profeti der vejleder og der vildleder
Profeti2
Profetisk tale
Sabbat og forsoning
Rensende ild

Sardes og Filedelfia
Smyrna
Samuel og vækkelse
Stefanus
Talsmanden

Thyratira
Vidnesbyrd og bøn efter Guds vilje

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media