Podcastindex

Ole Madsen - Salmesang fra folkekirkens salmebog

Salme 1 - Guds menighed syng for vor skaber i løn
Salme 2 - Lov dog den Herre den konge med ære
Salme 3 - Lovsynger Herren min mund og mit indre
Salme 4 - Giv mig Gud, en salmetunge
Salme 5 - O havde jeg dog tusind tunger

Salme 6 - Dig være, mildeste Gud Fader
Salme 7 - Herre Gud, dit dyre navn og ære
Salme 8 - Om alle mine lemmer
Salme 9
Salme 10 - Alt hvad som fuglevinger fik

Salme 11 - Nu takker alle Gud
Salme 12
Salme 13
Salme 14
Salme 15 - Op al den ting som Gud har gjort

Salme 16
Salme 17 - Almægtig og kære Gud
Salme 18
Salme 19
Salme 20 - Jeg ser dit kunstværk, store Gud

Salme 21
Salme 22
Salme 23
Salme 24 - En vej eller anden, vor Herre ved råd
Salme 25

Salme 26 - Nærmere, Gud hos dig
Salme 27
Salme 28
Salme 29
Salme 30 - Op, alle som, på jorden bo

Salme 31 - Til himlen rækker din miskunhed, Gud
Salme 32 - Hvo som ikkun lader Herren råde
Salme 33
Salme 34
Salme 35

Salme 36 - Befal du dine veje
Salme 37
Salme 38
Salme 39
Salme 40

Salme 41 - Lille Guds barn, hvad skader dig
Salme 42
Salme 43
Salme 44
Salme 45

Salme 46 - Sorrig og glæde de vandre til hobe
Salme 47
Salme 48
Salme 49 - Ingen er så tryg i fare
Salme 50 - Under dine vingers skygge

Salme 51
Salme 52 - Du Herre Krist
Salme 53
Salme 54
Salme 55

Salme 56 - Jesus er navnet mageløst
Salme 57
Salme 58 - Jesus, Frelser og befrier
Salme 59 - Jesus, os til trøst og gavn
Salme 60

Salme 61
Salme 62 - Jesus det eneste
Salme 63
Salme 64
Salme 65

Salme 66 - Lyslevnede fra himmerig
Salme 67
Salme 68
Salme 69
Salme 70

Salme 71
Salme 72
Salme 73
Salme 74 - Vær velkommen Herrens år
Salme 75

Salme 76
Salme 77
Salme 78 - Blomstre som en rosengård
Salme 79
Salme 80 - Tak og ære være Gud

Salme 81 - Fryd dig, du Kristi brud
Salme 82
Salme 83
Salme 84 - Gør døren høj, gør porten vid
Salme 85

Salme 86 - Hvorledes skal jeg møde
Salme 87
Salme 88
Salme 89
Salme 90

Salme 91
Salme 92
Salme 93 - Nu vil vi os forsamle
Salme 94 - Det kimer nu til julefest
Salme 95

Salme 96
Salme 97
Salme 98
Salme 99 - Velkommen igen, Guds engle små
Salme 100 - Kimer i klokker, ja kimer før dag i det dunkle

Salme 101 - Himlens morgenrøde
Salme 102
Salme 103 - Barn Jesus i en krybbe lå
Salme 104
Salme 105

Salme 106
Salme 107
Salme 108
Salme 109
Salme 110

Salme 111
Salme 112
Salme 113 - Fryd dig i Guds behag
Salme 114 - Hjerte, løft din glædes vinger
Salme 115

Salme 116
Salme 117 - En rose så jeg skyde
Salme 118 - Julen har englelyd
Salme 119 - Julen har bragt velsignet bud
Salme 120 - Glade jul, dejlige jul

Salme 121 - Dejlig er jorden
Salme 122 - Den yndigste rose er funden
Salme 123 - Her kommer Jesus, dine små
Salme 124
Salme 125 - Mit hjerte altid vanker

Salme 126
Salme 127 - Frisk op, endnu engang
Salme 128 - Søde Jesus, jule fyrste
Salme 129 - Julebudet til dem der bygge
Salme 130

Salme 131
Salme 132
Salme 133
Salme 134
Salme 135 - Nu velan, et frejdigt mod

Salme 136 - Dejlig er den himmel blå
Salme 137
Salme 138
Salme 139
Salme 140

Salme 141 - Mig lyster nu at træde
Salme 142 - Kom følg i Ånden med
Salme 143 - Med den enbårnes herlighed
Salme 144
Salme 145

Salme 146
Salme 147 - Der sad en fisker så tankefuld

Salme 192 - Hil dig, Frelser og Forsoner

Salme 358 Lad dit rige alle vegne

Salme 557 - Her vil bies, her vil ties

Salme 703 - Det er så yndigt at følges ad

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media