Opdateringer

- Salme 142 - Kom følg i Ånden med - Salmesang

- Paulus som hyrde - Hyrdetjenesten - Artikler

- Gud hører bøn, Peter Hvidtved Larsen - Gamle lovsange

- 067 Det er ikke længere mig der lever, men Kristus lever i mig - Gamle lovsange

- Profeten, en barmhjertig person - Profetisk tjeneste - Artikler

- Den fortabte menighed, men en åben dør - Menigheden - Artikler

- Udenfor lejren, et debatoplæg - Tjeneste - Artikler

- Stefanus - Michael Harry - Podcast
- Talsmanden - Michael Harry - Podcast
- Thyratira - Michael Harry - Podcast
- Vidnesbyrd og bøn efter Guds vilje - Michael Harry - Podcast

- Salmernesbog: Profetens manual - Profetens tjeneste - Artikler

- Timotheus havde Paulus Hyrdetjenesten - Artikler

- Et enkelt smil - Evangelisk tjeneste - Artikler

- En vej ud af fristelsen - Hyrdetjenesten - Artikler

- Sabbat og forsoning - Michael Harry - Prædikener
- Rensende ild - Michael Harry - Prædikener
- Sardes og Filedelfia - Michael Harry - Prædikener
- Smyrna - Michael Harry - Prædikener
- Samuel og vækkelse - Michael Harry - Prædikener

- Som i himmelen... - Menighedsledelse - Artikler

- Kapitel 10 - Ende paa vandringen og ankomst til den himmelske stad - Pilgrimsvandringen - Gamle bøger

- Kapitel 9 - Kamp med kæmpen fortvivlelse. Han besejres. Tvivlens borg ødelægges. Ankomst til de yndige bjerge - Pilgrimsvandringen - Gamle tekster

- Troens lydighed - Kristenlivet - Artikler

- 053 Lev og tjene Gud i Åndens nye liv - Gamle lovsange

- Hvad er synd? - Susanna Wesley - Citater - Artikler

051 Hver en dag jeg lever i det skønne kanaan - Gamle lovsange

- Det primære og det sekundære - Kristenlivet - Artikler

- Himmelvejen - Kristenlivet - Artikler

- Salme 703 - Det er så yndigt at følges ad - Salmesang

- Kom igang når du hører Hyrden kalde - Tjeneste - Artikler

- Helligt arbejde - John Calvin - Gamle tekster

- At finde fejl - John Calvin - Gamle tekster

s

- Begyndelsen af et liv som prædikant - Prædiken lære - Artikler

- 050 Jeg blir forelsket i Jesus, atter og atter igen - Gamle lovsange

- Synge sammen - John Calvin - Gamle tekster

- Bekend dine behov, og søg så Guds rige - Bøn

Afvænnet fra denne verden - John Calvin
Irettesat ved Ordet - John Calvin

- Paulus og Timotheus - Michael Harry - Prædiken
- Pergamon - Michael Harry - Prædiken
- Pest - Michael Harry - Prædiken
- Pinse og profeti - Michael Harry - Prædiken
- Profeti - Michael Harry - Prædiken
- Profeti der vejleder og der vildleder - Michael Harry - Prædiken
- Profeti2 - Michael Harry - Prædiken
- Profetisk tale - Michael Harry - Prædiken

- Dertil, og ikke længere - Vækkelse - Artikler

- Nye begyndelsers Gud - Hyrdetjenesten - Artikler

- 048 Han sætter mig fri - Gamle lovsange

- Bed uden ophør? - Bøn

- Den manglende kirkevækst - Korset - Artikler

Hvordan vandre i tro? Del 1 - Tro - Artikler

- 047 Jeg er en ny skabning - Gamle lovsange

- Guds matematik og syvtalsmønstret af Johny Noer

- Formålet med tro, håb og forventning - Tro - Artikler

- Kongesønnen - Gamle tekster

- 046 Der er mere at få - Gamle lovsange

- Kapitel 8 - Pilgrimmene i herberget - Pilgrimsvandringen - Gamle tekster

- 037 Kom til Golgata - Gamle lovsange
- 038 Der er frelse, fred, og frihed i min sjæl - Gamle lovsange

- Lyt, tænk over, læs - Studere bibelen - Artikler

- Hvorfor var Abraham ikke præst, men profet? - Abraham - 1mos - Studie noter

- Guds vilje set i bagspejlet - Guds vilje - Artikler

- Vær hyrde for hverandre - Hyrdetjenesten - Artikler
- Hyrden lytter, tier og siger - Hyrdetjenesten - Artikler

- Når mennesker ikke kan hjælpe, men kun Gud kan - Helbredelse - Artikler

- 028 Det gjorde Gud - Gamle lovsange

- Stræb efter nådegaverne - Stræb efter - Artikler

- Lovprisnings offer, lad os bygge Herren et alter - Lovprisning - Artikler

- Kapitel 7 - Pilgrimmenes fortsatte rejse under Frimodigs ledelse. En ny ledsager - John Bunyan - Gamle tekster

- Som du ser Faderen gøre - Tjeneste - Artikler

- Tretvundet snor brister ikke i hast - De sidste tider - Artikler

- 027 Nåde, Han frelste mig - Gamle lovsange

- Jesus og lægerne - Andrew Murray - Gamle tekster

- Lovprisningens virkning og åndelig krigsførsel - Lovprisning - Artikler

- 026 Strømme, strømme af nåde - Gamle lovsange

- Luk Jesus ind i alle de mørke kroge - Helliggørelse - Artikler

Salme 1 Studienoter

- Kap 2 - På grund af din vantro - Andrew Murray - Lydbog

- Kap 2 - På grund af din vantro - Andrew Murray - Gamle tekster

- Aldrig ked af det nok - Tim Challies - Tilgivelse - Artikler

- 023 Jeg lever hver dag i Hans nåde - Gamle lovsange
- Kap 1 - Tilgivelse og helbredelse - Andrew Murray - Lydbog
- Men uden tro er det umuligt at have Guds velbehag - Tro - Artikel
- Kap 1 - Tilgivelse og helbredelse - Andrew Murray - Gamle tekster
- Omvendelse - Michael Harry - Prædiken

- Nådegave og kærlighed - Michael Harry - Prædiken
- Nådegaverne - Michael Harry - Prædiken
- Moses - Michael Harry - Prædiken
- Mit indtryk af toronto - Michael Harry - Prædiken
- Paulus- af Jan Rydeng - Bibelens personer - Artikler

- Den sejrende tro i de sidste tider - De sidste tider - Artikler
- Bare rolig, Herren vil tage sig af dig - De sidste tider - Artikler
- Paulus som vejleder - Bibelens personer
- 022 Jeg har alting som gir mit hjerte lykke - Gamle lovsange

- Een brik ud af mange og Guds krønikke bog i himmelen - Tjeneste - Artikler
- Send Juda først, gennembrud for Herren - Lovprisning - Artikler
- 019 Fader, du gør det igen - Gamle lovsange
- I krisetider, opløft jeres røst til Gud - Lovprisning - Artikler

- Kap09 Erindringer - John Hyde - Lydbog
- Kap08 Under Helligåndens ledelse - John Hyde - Lydbog
- Kap07 Hans barnlige lydighed - John Hyde - Lydbog
- Kap06 En anden af grundene til hans indflydelse: Hans kærlighed til sjæle - John Hyde - Lydbog
- Kap05 En af grundene til hans indflydelse: Glæden i Herren - John Hyde - Lydbog

- Higer efter at tjene hinanden - Tjeneste
- Velsignelsens tjeneste - Bøn
- Kap04 Lovprisnings offer - John Hyde - Lydbog
- Kap03 Taksigelsesoffer - John Hyde - Lydbog
- Kap02 Overvættes naade - John Hyde - Lydbog

- Kap01 Bønfaldende under taarer - John Hyde - Lydbog
- Hvorfor bede for dem der forfølger os? - Forfølgelse - Artikel
- Guds fantastiske nåde, Jan Rydeng - Nåden - Artikler

- 1mos4 - At bede igennnem bibelen - Podcast
- Forord - Guddommelig helbredelse - Andrew Murray - Lydbog
- Forord - Guddommelig helbredelse - Andrew Murray - Gamle tekster

- Hældt ud som et drikoffer - Tjener
- En prædikants erfaring - Prædikenlære - At gå fra profet til profet - Profetisk tjeneste

- 091 Vi skal se Jesus - Gamle lovsange
- Kap13 Tre af hans mest fremtrædende karaktertræk og deres umistelige betydning - John Hyde - Lydbog
- Kap12 Sagtmodigheds Aand - Sejr under prøvelser - John Hyde - Lydbog
- Markus 16.15-20 - Michael Harry - Prædiken
- Lydighed - Michael Harry - Prædiken

- Lukas 3 - Michael Harry - Prædiken
- Loven og nåden - Michael Harry - Prædiken
- Lidelser - Michael Harry - Prædiken
- 064 Forvent mirakler fra Gud idag - Gamle lovsange

- Kapitel 6 - Pilgrimmene i ydmygelsens og i dødens skygges dal - Pilgrimsvandringen - Gamle tekster
- Bedeuge, hver uge - Bøn
- Kap11 Sejr over mørkets magter - John Hyde
- 016 Tak Jesus, tak Jesus, du er alt for mig - Gamle lovsange
- En sejrssang nu fylder min sjæl - Gamle lovsange

- Kap10 En hviletid i Wales - John Hyde
- Kap5 - Pilgrimmenes angst og opmuntring - Pilgrimsvandringen - Lydbog

- Kapitel 5 - Pilgrimmenes angst og opmuntring - Pilgrimsvandringen - Gamle tekster
- 217 Jesus sagde kom - Gamle lovsange - Kap09 Fredens vej - John Hyde - Lydbog
- Kap08 Et levende budskab - John Hyde - Lydbog

- Kap07 Indenfor forhænget - John Hyde
- Kap06 Forbønnen, en bestandig tjeneste - John Hyde
- Jeg troede, derfor talte jeg - Tro
- 1mos3 - At bede igennem bibelen - Podcast

- 013 Alt hvad du nu behøver at gøre - Gamle lovsange
- Kap05 Bønnens byrde og dens visse resultat - John Hyde
- Kap04 Mesteren set fra en ny side - John Hyde
- 011 De kom og frelse fandt - Gamle lovsange
- Kap03 I bønnens skole - John Hyde
- Kap02 Den inderste hemmelighed ved et liv i bøn - John Hyde
- Kap01 Den levende Guds nærværelse - John Hyde

- Kap00 Fortale - John Hyde
- Kap00 Forord - John Hyde
- Kap4 - Nye erfaringer under den tro førers ledsagelse - Pilgrimsvandringen - Podcast
- Kapitel 4 - Nye erfaringer under den tro førers ledsagelse - Pilgrimsvandringen
- 1 Mosebog 2 - At bede igennem bibelen - Podcast
- 010 Nej, nej, og atter et nej - Gamle lovsange

- 005 1mos1 - At bede igennem bibelen - Podcast
- 001 Kap3 - Piltrimmenes anfægtelse og deres besøg i Fortolkerens hus - Pilgrimsvandringen

- 009 Alt jeg behøver er mere af Jesus - Gamle lovsange
- 007 Kom Helligånd over min sjæl - Gamle lovsange
- 004 Gud er på tronen endnu - Gamle lovsange
- 006 Han er min sang og min glæde - Gamle lovsange

- 315 Kap2 - Pilgrimmenes oplevelser på vejen - Pilgrimsvandringen
- 314 Vor frihed i Kristus - Jan Rydeng - Prædiken
- 313 Kap1 - Kristines rejsegrunde - Pilgrimsvandringen
- 312 Slutning - Pilgrimsvandringen
- 311 Kap20 - Pilgrimmenes ankomst til det himmelske Jerusalem - Pilgrimsvandringen

- 310 Livets vand - Michael Harry - Prædiken
- 309 Kristen etik om abort - Michael Harry - Prædiken
- 308 Kreds og kredsledere - Michael Harry - Prædiken
- 307 Kristi lidelser - Michael Harry - Prædiken
- 306 Laodikea - Michael Harry - Prædiken

- 305 Kap19 - Vankundig og frafald - Pilgrimsvandringen
- 304 Kap18 - Hvad skal jeg gøre, at jeg kan blive salig? - Pilgrimsvandringen
- 303 009 Gud, lær mig mit behov for dig, Salme 8 - Podcast
- 302 Korsets budskab - Michael Harry - Prædiken
- 301 Korsets gåde og velsignelse - Michael Harry - Prædiken

- 300 Konge bogen, kong Asa - Michael Harry - Prædiken
- 299 Jonas - Michael Harry - Prædiken
- 298 Jesus og Helligånden - Michael Harry - Prædiken
- 297 Kap17 - Svag-tro falder iblandt røvere - Pilgrimsvandringen
- 296 Salme 141 - Mig lyster nu at træde - Salmesang

- 295 Kap16 - Pilgrimmene hos hyrderne paa de yndige bjerge - Pilgrimsvandringen
- 294 Kap15 - Pilgrimmenes Vildfarelse, deres Indespærring og deres Befrielse fra Tvivlens Borg - Pilgrimsvandringen
- 293 Jesu Kristi genkomst - Michael Harry - Prædiken
- 292 Jesu komme 2 - Michael Harry - Prædiken
- 291 Jesu komme - Michael Harry - Prædiken

- 290 Jesu genkomst 2 - Michael Harry - Prædiken
- 289 Jesu genkomst - Michael Harry - Prædiken
- 288 Kap14 - Uredelig og hans følgesvende - Pilgrimsvandringen
- 287 Kap13 - Pilgrimmene i byen forfængelighed - Pilgrimsvandringen
- 286 Kapitel 10 - Sofie vaskekone - Lydbog

- 285 Kapitel 9 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 284 Kapitel 8 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 283 Kapitel 7 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 282 Kapitel 6 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 281 Kapitel 5 - Sofie vaskekone - Lydbog

- 280 Kapitel 4 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 279 Kapitel 3 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 278 Kapitel 2 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 277 Kapitel 1 - Sofie vaskekone - Lydbog
- 276 Kap12 - Pilgrimmene møder igen en trofast ven - Pilgrimsvandringen

- 275 Kap11 - Endnu en rejsefælle - Pilgrimsvandringen
- 274 Kap10 - Pilgrimmens rejsefælle - Pilgrimsvandringen
- 273 Kap9 - Pilgrimmen i dødens skygges dal - Pilgrimsvandringen
- 272 Kap8 - Pilgeimmen i ydmygelsens dal - Pilgrimsvandringen
- 271 Kap7 - Pilgrimmens oplevelser i paladset skønhed - Pilgrimsvandringen

- 270 Kap6 - Pilgrimmens oplevelser på besværligheds bjerg
- 269 Kap5 - Pilgrimmens erfaring ved korsets fod
- 268 Kap4 - Pilgrimmen i Fortolkerens hus - Pilgrimsvandringen
- 267 Kap3 - Pilgrimmens ankomst til porten, og hans indgang gennem den - Pilgrimsvandringen
- 266 Kap2 - Pilgrimmens vildfarelse, anger og omvendelse - Pilgrimsvandringen

- 265 Kap1 - Pilgrimmens syndenød, flugt og vejviser - Pilgrimsvandringen
- 264 Guds vandringsmænd og kvinder - Podcast
- 263 Ole, frelst af Jesus - Vidnesbyrd
- 262 001 Jesus er vejen til himmelen - Evangeliet - Prædiken
- 261 Faith in crisis - Harrison Conley - Prædiken

- 260 Seven kinds of faith 4/4 - Bayless Conley - Prædiken
- 259 Seven kinds of faith 3/4 - Bayless Conley - Prædiken
- 258 Seven kinds of faith 2/4 - Bayless Conley - Prædiken
- 257 Seven kinds of faith 1/4 - Bayless COnley - Prædiken
- 256 Det liv der herliggøre og priser Gud, Salme 6 - Podcast

- 255 Jeg kommer snart - Michael Harry - Prædikener
- 254 Israel og de sidste tider - Michael Harry - Prædikener
- 253 Israel nu - Michael Harry - Prædikener
- 252 Israel kræver kongen - Michael Harry - Prædikener
- 251Israel aktuelt - Michael Harry - Prædikener

- 250 006 Øv dig, øv dine gaver, gør fast dine evner, del 2, Salme 5
- 249 005 Øv dig, øv dine gaver, gør fast dine evner, Salme 4 - Podcast
- 248 Skabelsen af en hyrde - Ole Madsen - Prædiken
- 247 004 Tilbage til haven, Salme 3 - Podcast
- 246 003 Dommen starter med Guds hus, Salme 2 - Podcast

- 245 Israel, Isak - Michael Harry - Prædiken
- 244 Ismael - Michael Harry - Prædiken
- 243 Islam i dag - Michael Harry - Prædiken
- 242 I kan ikke tjene Gud og mammon - Michael Harry - Prædiken
- 241 Hvornår får jeg fællesskab med Helligånden? - Michael Harry - Prædiken

- 240 Hvordan jeg lærte at tro på bøn - Gud kan
- 239 Bjerget blev flyttet - Gud kan
- 238 Under bølgerne - Gud kan
- 237 Det afgørende øjeblik - Gud kan
- 236 Reddet ved hjælp af en traktat - Gud kan

- 235 Solstråler på vejen 0203 - Spurgeon
- 234 Solstråler på vejen 0202 - Spurgeon
- 233 002 Gør det der er åbenbaret, Salme 1 - Podcast
- 232 001 En bedre lovsanger - Podcast
- 231 Underordn jer under Guds vældige hånd - Ole Madsen - Prædiken

- 230 Hvem er Helligånden? - Michael Harry - Prædiken
- 229 Hvad gør Helligånden - Michael Harry - Prædiken
- 228 Helbredelse - Michael Harry - Prædiken
- 227 Helligånden og korset - Michael Harry - Prædiken
- 226 Guds ild - Michael Harry - Prædiken

- 225 Solstråler på vejen 0201 - Spurgeon
- 224 Solstråler på vejen 0131 - Spurgeon
- 223 001 Gør det der er åbenbaret - Brev til menigheden
- 222 Salme 136 - Dejlig er den himmel blå - Salmesang
- 221 Salme 135 - Nu velan, et frejdigt mod - Salmesang

- 220 En dranker bliver bibelfortolker - Gud kan
- 219 Hvad det kan koste - Gud kan
- 218 En stor prædikants vidnesbyrd - Gud kan
- 217 Den stjålne bibel - Gud kan
- 216 En uimodståelig prædiken - Gud kan

- 215 Guldtænder og profeten - Michael Harry - Prædiken
- 214 Fælles bøn - Michael Harry - Prædiken
- 213 Engle - Michael Harry - Prædiken
- 212 Elias, en udbrændt karismatiker - Michael Harry - Prædiken
- 211 Efesus - Michael Harry - Prædiken

- 210 Den forbrændte hånd - Gud kan
- 209 Martin Niemøllers bliver frelst - Gud kan
- 208 En russisk kummunist bliver frelst - Gud kan
- 207 Den lemlæstede pilot - Gud kan
- 206 Den lille hornblæser - Gud kan

- 205 Solstråler på vejen 0130 - Spurgeon
- 204 Salme 129 - Julebudet til dem der bygge - Salmesang
- 203 Salme 128 - Søde Jesus, jule fyrste - Salmesang
- 202 Solstråler på vejen 0129 - Spurgeon
- 201 Solstråler på vejen 0128 - Spurgeon

- 200 En ung students rejse oplevelser - Gud kan - Lydbog
- 199 Andreas's sidste nat på jorden - Gud kan - Lydbog
- 197 To døde for mig - Gud kan - Lydbog
- 196 Elsker du Gud? - Gud kan - Lydbog
- 198 Forord - Gud kan - Lydbog

- 195 Salme 127 - Frisk op, endnu engang - Salmesang
- 194 Dom og omvendelse - Michael Harry - Prædiken
- 193 Efeserne 5:18 - Michael Harry - Prædiken
- 192 Det kristne fællesskab - Michael Harry - Prædiken
- 191 Det jødiske folk - Michael Harry - Prædiken

- 190 Salme 125 - Mit hjerte altid vanker - Salmesang
- 189 De 10 brudejomfruer - Michael Harry - Prædiken
- 188 Daniels bog 12 - Michael Harry - Prædiken
- 187 Daniels bog 11b - Michael Harry - Prædiken
- 186 Daniels bog 11 - Michael Harry - Prædiken

- 185 Daniels bog 10 - Michael Harry - Prædiken
- 184 Daniels bog 9 - Michael Harry - Prædiken
- 183 Daniels bog 8 - Michael Harry - Prædiken
- 182 Salme 123 - Her kommer Jesus, dine små - Salmesang
- 181 Salme 122 - Den yndigste rose er funden - Ole Madsen

- 180 Salme 122 - Den yndigste rose er funden - Salmesang
- 179 Salme 121 - Dejlig er jorden - Salmesang
- 178 Salme 120 - Glade jul, dejlige jul - Salmesang
- 177 Salme 119 - Julen har bragt velsignet bud - Salmesang
- 176 Salme 118 - Julen har englelyd - Salmesang

- 175 Salme 117 - En rose så jeg skyde - Salmesang
- 174 Salme 114 - Hjerte, løft din glædes vinger - Salmesang
- 173 Salme 113 - Fryd dig i Guds behag - Salmesang
- 172 Salme 103 - Barn Jesus i en krybbe lå - Salmesang
- 171 Salme 101 - Himlens morgenrøde - Salmesang

- 170 Salme 100 - Kimer i klokker, ja kimer før dag i det dunkle - Salmesang
- 169 Salme 99 - Velkommen igen, Guds engle små - Salmesang
- 168 Salme 94 - Det kimer nu til julefest - Salmesang
- 167 Salme 93 - Nu vil vi os forsamle - Salmesang
- 166 Hvorledes vi fik vort hus i Esbjerg - Martinus Bjerre - Lydbog

- 165 Jeg vil opfylde dette rum med brændsel - Martinus Bjerre - Lydbog
- 164 Gå straks til toget og hent ham - Martinus Bjerre - Lydbog
- 163 En sømands oplevelse - Martinus Bjerre - Lydbog
- 162 De stjålne cykler - Martinus Bjerre - Lydbog
- 161 Huset der blev flyttet - Martinus Bjerre - Lydbog

- 160 Hun skal komme til dødens port, men jeg vil oprejse hende - Martinus Bjerre - Lydbog
- 159 Jeg har et par nye sko her - Martinus Bjerre - Lydbog
- 158 Så bed da - Martinus Bjerre - Lydbog
- 157 Frisk hud som et nyfødt barn - Martinus Bjerre - Lydbog
- 156 Du skal komme til at favne det du begjærer - Martinus Bjerre - Lydbog

- 155 Om en måned skal det blive lyst - Martinus Bjerre - Lydbog
- 154 Reddet fra druknedøden - Martinus Bjerre - Lydbog
- 153 Himmelbrevet - Martinus Bjerre - Lydbog
- 152 Denne mand skal du komme til at lægge dine hænder på - Martinus Bjerre - Lydbog
- 151 Tagsten byttes med hvad som helst - Martinus Bjerre - Lydbog

- 150 Gud er også den bedste dyrelæge - Martinus Bjerre - Lydbog
- 149 Vi rejser over til Rømø - Martinus Bjerre - Lydbog
- 148 På pionerrejse i Nordjylland - Martinus Bjerre - Lydbog
- 147 Herren sørger for rejselæringen - Martinus Bjerre - Lydbog
- 146 Begyndelsen til en ny menighed - Martinus Bjerre - Lydbog

- 145 I min himmelske mesters tjeneste - Martinus Bjerre - Lydbog
- 144 Jeg finder min rigtige moder - Martinus Bjerre - Lydbog
- 143 Gud må tage hårdt på sin ulydige tjener - Martinus Bjerre - Lydbog
- 142 Fra daglejer til præst - Martinus Bjerre - Lydbog
- 141 En vel tilrettelagt rejse - Martinus Bjerre - Lydbog

- 140 Herren hjælper atter i rette tid - Martinus Bjerre - Lydbog
- 139 Min gård blev forskånet for mund og klovsyge - Martinus Bjerre - Lydbog
- 138 Guddommelig planøkonomi - Martinus Bjerre - Lydbog
- 137 Flere Guddommelige eventyr fra virkelighedens verden - Martinus Bjerre - Lydbog
- 136 En heste handel med Guds velsignelse - Martinus Bjerre - Lydbog

- 135 Gud holder også sin del af kontrakten - Martinus Bjerre - Lydbog
- 134 Det er røgelse og ikke røg, Gud har behag i - Martinus Bjerre - Lydbog
- Gud har profeter i menigheden også i vor tid - Martinus Bjerre - Lydbog
- Jeg oplever urkristendommens mægtige kraft - Martinus Bjerre - Lydbog
- 131 Guds tilgift - Materiel velsignelse - Martinus Bjerre - Lydbog

- 130 Jeg vender hjem til Faderhuset - Martinus Bjerre - Lydbog
0- 129 Jeg opdager, jeg kun er et plejebarn - Martinus Bjerre - Lydbog
- 128 Intro - Martinus Bjerre - Lydbog
- 127 Forord - Martinus Bjerre - Lydbog
- 126 Solstråler på vejen 0127 - Spurgeon

- 125 Daniels bog 7 - Michael Harry - Prædiken
- 124 Love is... 2 - Bayless Conley - Sermon
- 123 Love is... 1 - Bayless Conley - Sermon
- 122 Daniels bog 6 - Michael Harry - Prædiken
- 121 Solstråler på vejen 0126 - Spurgeon

- 120 Salme 86 - Hvorledes skal jeg møde - Salmesang
- 119 What the bible teaches about baptism 2 - Bayless Conley - Sermon
- 118 What the bible teaches about baptism 1 - Bayless Conley - Sermon
- 117 Solstråler på vejen 0125 - Spurgeon
- 116 Daniels bog 5 - Michael Harry - Prædiken

- 115 Salme 84 - Gør døren høj, gør porten vid - Salmesang
- 114 Privilegie og erfaring - Andrew Murray
- 113 Daniels bog 4 - Michael Harry - Prædiken
- 112 Solstråler på vejen 0124 - Spurgeon
- 111 Salme 81 - Fryd dig, du Kristi brud - Salmesang

- 110 De ti brudejomfruer - Profetisk
- 109 Solstråler på vejen 0123 - Spurgeon
- 108 Daniels bog 2-3 - Michael Harry - Prædiken
- 107 Solstråler på vejen 0122 - Spurgeon
- 106 Daniels bog 1-2 - Michael Harry - Prædiken

- 105 Salme 80 - Tak og ære være Gud - Salmesang
- 104 Salme 78 - Blomstre som en rosengård - Salmesang
- 103 Salme 74 - Vær velkommen Herrens år - Salmesang
- 102 Daniels bog, antikrist - Michael Harry - Prædiken
- 101 Solstråler på vejen 0121 - Spurgeon

- 100 Salme 66 - Lyslevnede fra himmerig - Salmesang
- 099 Salme 62 - Jesus det eneste - Salmesang
- 098 Solstråler på vejen 0120 - Spurgeon
- 097 Bortrykkelsen b - Michael Harry - Prædiken
- 096 Salme 59 - Jesus, os til trøst og gavn - Salmesang

- 095 Salme 58 - Jesus, Frelser og befrier - Salmesang
- 094 Salme 56 - Jesus er navnet mageløst - Salmesang
- 093 Bortrykkelsen - Michael Harry - Prædiken
- 092 Solstråler på vejen 0119 - Spurgeon
- 091 Salme 52 - Du Herre Krist - Salmesang

- 090 Salme 50 - Under dine vingers skygge - Salmesang
- 089 Bøn i Jesu navn - Michael Harry - Prædiken
- 088 Solstråler på vejen 0118 - Spurgeon
- 087 Salme 49 Ingen er så tryg i fare - Salmesang
- 086 Bøn efter Guds vilje - Michael Harry - Prædiken

- 085 Salme 46 - Sorrig og glæde de vandre til hobe - Salmesang
- 084 001 Bøn og opråb om vækkelse - Opråb - Vækkelse i Danmark
- 083 Blod og vand - Michael Harry - Prædiken
- 082 Solstråler på vejen 0117 - Spurgeon
- 081 Villighed til Guds vilje - Jan Rydeng - Prædiken

- 080 En profets karakter - Andagt
- 079 Dagligt fællesskab med Gud - Andrew Murray
- 078 Bjergprædiken c - Michael Harry - Prædiken
- 078 Bjergprædiken c - Michael Harry - Prædiken
- 077 Salme 41 - Lille Guds barn, hvad skader dig - Salmesang
- 076 Solstråler på vejen 0116 - Spurgeon

- 075 Bjergprædiken b - Michael Harry - Prædiken
- 074 Salme 36 - Befal du dine veje - Salmesang
- 073 Solstråler på vejen 0115 - Spurgeon
- 072 Salme 32 - Hvo som ikkun lader Herren råde - Salmesang
- 071 Bjergprædiken a - Michael Harry - Prædiken

- 070 Solstråler på vejen 0114 - Spurgeon
- 069 Salme 31 - Til himlen rækker din miskunhed, Gud - Salmesang
- 068 Bedømmelsens nådegave - Michael Harry - Prædiken
- 067 Salme 30 - Op, alle som, på jorden bo - Salmesang
- 066 Salme 26 - Nærmere, Gud hos dig - Salmesang

- 065 Salme 24 - En vej eller anden, vor Herre ved råd - Salmesang
- 064 004 Giv mig Gud en salmetunge - Sange og salmer
- 063 001 Alt hvad som fuglevinger fik - Sange og salmer
- 062 Bedømmelse - Michael Harry - Prædiken
- 061 Solstråler på vejen 0113 - Spurgeon

- 060 Min sjæl lov Herren - Lovsang
- 059 Have a talk with Jesus - Lovsang
- 058 Om du beder - Lovsang
- 057 Min Jesus har sagt - Lovsang
- 056 Solstråler på vejen 0112 - Spurgeon

- 055 Salme 20 - Jeg ser dit kunstværk, store Gud - Salmesang
- 054 Ingen profet uden en ørkenvandring - Andagt
- 053 Solstråler på vejen 0111 - Spurgeon
- 052 Babylon og Jerusalem - Michael Harry - Prædiken
- 051 Salme 17 - Almægtig og kære Gud - Salmesang

- 050 Hyrdens menneskelighed - Andagt
- 049 At jeg må kende ham og kraften i hans opstandelse - Michael Harry - Prædiken
- 048 Salme 15 - Op al den ting som Gud har gjort - Salmesang
- 047 Følg dem ikke - Podcast
- 046 Solstråler på vejen 0110 - Spurgeon

- 045 Salme 11 - Nu takker alle Gud - Salmesang
- 044 Håndspålæggelse - Michael Harry - Prædiken
- 043 Ingen profet uden en ørkenvandring - Andagt
- 042 Solstråler på vejen 0109 - Spurgeon
- 041 Salme 10 - Alt hvad som fuglevinger fik - Salmesang

- 040 Vandre i lyset - Michael Harry - Prædiken
- 039 Stræb efter fred med alle, og helligelse - Andagt
- 038 Salme 8 - Om alle mine lemmer - Salmesang
- 037 Friheden i Kristus - Jan Rydeng - Prædiken
- 036 Solstråler på vejen 0108 - Spurgeon

- 035 Skabelsesberetningen del 2 - I begyndelsen, hvilken dag? - Andagt
- 034 Stræb efter det gode mod alle - Andagt
- 033 Det sejrende Kristusliv - Jan Rydeng - Prædiken
- 032 Salme 7 - Herre Gud, dit dyre navn og ære - Salmesang
- 031 Solstråler på vejen 0107 - Spurgeon

- 030 Skabelsesberetningen del 1 - 1mos1 - Andagt
- 029 Stræb efter åndsgaverne - Andagt
- 028 Bekend dine synder - Michael Harry - Prædiken
- 027 Salme 6 - Dig være, mildeste Gud Fader - Salmesang
- 026 Solstråler på vejen 0106 - Spurgeon

- 025 Stræb efter de største nådegaver - Andagt
- 024 Stræb efter det lave - Andagt
- 023 Salme 5 - O havde jeg dog tusind tunger - Salmesang
- 022 Ikke for min skyld, men for Guds skyld - Jan Rydeng - Prædiken
- 021 Solstråler på vejen 0105 - Spurgeon

- 020 Stræb efter byens bedste - Andagt
- 019 1984 - Michael Harry - Prædiken
- 018 Salme 4 - Giv mig Gud, en salmetunge - Salmesang
- 017 Stræb efter ret - Andagt
- 016 Solstråler på vejen 0104 - Spurgeon

- 015 Send Juda - Andagt
- 014 Salme 3 Lovsynger Herren, min mund og mit indre - Salmesang
- 013 Alt i mig prise hans navn - Andagt
- 012 Solstråler på vejen 0103 - Spurgeon
- 011 Ole, frelst af Jesus - Vidnesbyrd

- 010 Salme 2 - Lov dog den herre, den mægtige konge med ære - Salmesang
- 009 Det bagliggende - Andagt
- 008 Solstråler på vejen 0102 - Spurgeon
- 007 1 Johannes 1 - Michael Harry - Prædiken
- 006 Lær lidt græsk, alfabet - Græsk

- 005 Salme 1 - Guds menighed, syng for vor skaber i løn - Salmesang
- 004 Salme 23 - Andagt
- 003 Solstråler på vejen 0101 - Spurgeon
- 002 Et nyt år, en ny forjættelse - Andagt
- 001 Velkommen

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media